Специјални услови за финансирање

Ние знаеме дека финансирањето понекогаш се чини комплицирано. Затоа се грижиме со едноставни и јасни информации да ви помогнеме да донесете правилни одлуки.
Ви нудиме различни можности за финансирање:

Финансиски лизинг за комерцијални возила за правни лица преку Sparkasse Leasing:
-  Камата – 4,50%
-   – 10% (нето)
-  Рок – 84 мес (мах)
-  трошок за обработка – 1,50%
- Повластена каматна стапка од 3,75% за хибридни возила

За сите возила:
- Асистенција Помош на Пат - пакет Европа (Roadside ORYX Assistance)*– преку Шпаркасе Лизинг (гратис) http://www.s-leasing.mk/oryx-asistencija.nspx


Специјална понуда за автомобилски кредити за физички и правни лица преку ПроКредит Банка:
– 0% учество
– 5% фиксна каматна стапка за цел период, со возилото под залог
– 5,5% фиксна каматна стапка за цел период, со солемнизација на договор
– Максимум рок од 5 години
– 1% провизија за исплата
– 100% контролирани средства

Ви треба информација? Разговарајте со нас