TALENTO FURGON, ГЕНИЈАЛНА ФЛЕКСИБИЛНОСТ

TALENTO FURGON, ГЕНИЈАЛНА ФЛЕКСИБИЛНОСТ

Talento Furgon
o% учество за кредит

Верзии на располагање:
VAN SWB N1 со товарен волумен 5,2 m2 и носивост до 1224 кг.
VAN LWB N1 со товарен волумен 6 m2 и носивост до 1224 кг.

Финансиски лизинг за комерцијални возила преку Sparkasse Leasing
– со можност за бескаматно одложено плаќање на првата рата до 6 месеци:
Минимално учество 10% од нето цената + ДДВ, рок на отплата до 60 месечни рати, каматна стапка 5.5 %

– без одложено плаќање на првата рата:
Минимално учество 10% од нето цената + ДДВ, рок на отплата до 84 месечни рати, каматна стапка 5.5 %

Специјална понуда за автомобилски кредити за физички и правни лица преку ПроКредит Банка:
– 0% учество
– 5% фиксна каматна стапка за цел период, со возилото под залог
– 5,5% фиксна каматна стапка за цел период, со солемнизација на договор
– Максимум рок од 5 години
– 1% провизија за исплата
– 100% контролирани средства

Ви треба информација? Разговарајте со нас