Fiat Professional: најдобар партнер за професионалците

Fiat Professional: најдобар партнер за професионалците

On air новата интернационална кампања за комуникација на Fiat Professional, која ја истакнува со ироничен и злобен глас важноста за доверливост, за сопствената работа и за компетентноста и доверливоста на средствата осмислени од професионалци за професионалци

Новата интернационална кампања игра на темата контраст, претставувајќи ситуации веродостојни на реалните кои би можеле да се решат со поддршка на возилата од гамата на Fiat Professional, или, во спротивно, да дојде до трагични ситуации. Видеата покажуваат на пр. сцени од работи изведени на апсурден начин со забавен исход, или пак лошо изведено сместување на предмети и материјали наспроти панорамско прикажување на правилен утовар на комплетната гама кој ги покажува вредностите на брендот Fiat Professional: компетентност, доверливост, определеност, динамичност и блискост до клиентот.

Треба да се истакне различната природа на пристапите, колку поедноставно, толку поефикасно: несмасно изведените работи за етикетирани Unpro, “непрофесионални”, додека ефикасните како claim Pro like you, “Професионалецкако тебе”. Синтетизирани искази со моќ да се запази важноста, добриот исход од било која работа придонесува да се даде соодветна поддршка: поради ова Fiat Professional е најдобриот партнер за професионалците кои секогаш бараат повеќе, не само на ниво на гамата, туку и на услугите. Гамата тоа го овозможува така што може да се седне зад воланот и да се добие најсоодветното комерцијално возило за сопствената потреба, „скроено по мерка“.

Ви треба информација? Разговарајте со нас